Na 10 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie szefa grupy przestępczej oskarżonej o oszustwa podatkowe związane z importem paliwa z Łotwy. Skazany ma też zapłacić 300 tys. zł grzywny.
Dzięki odkryciu sieci powiązań pomiędzy kilkunastoma podmiotami zlikwidowana została grupa przestępcza, która naraziła Skarb Państwa na straty ponad 40 mln zł – wynika z informacji Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie.
Reklama

Reklama
Proceder polegał na sprzedaży w kraju oleju napędowego z nieodprowadzonym VAT należnym. Postępowania kontrolne potwierdziły, że powiązane spółki nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej, zostały utworzone po to, by tuszować oszustwa. Łagodniej sąd potraktował założyciela i wcześniejszego szefa grupy: skazał go na 4 lata i 6 miesięcy. Sędziowie uwzględnili to, że znacząco przyczynił się on do ujawnienia okoliczności przestępstw i osób uczestniczących w tym procederze.
Innym członkom grupy sąd wymierzył po 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości po 100 tys. zł oraz 40 tys. zł.
Wprawdzie sąd wymierzył przestępcom kary zarówno z kodeksu karnego, jak i kodeksu karnego skarbowego, to ostatecznie wykonaniu podlegały wyższe sankcje – z pierwszego z wymienionych aktów. Dziś k.k.s. przewiduje zaledwie karę pozbawienia wolności od 5 dni do maksymalnie 5 lat. Nadzwyczajne obostrzenie kary to 10 lat, a kara łączna za przestępstwa skarbowe nie może przekroczyć 15 lat (art. 39 par. 1 k.k.s.).
To kolejne spektakularne orzeczenie dotyczące wyłudzeń VAT, jakie zapadło w tym roku w olsztyńskim sądzie. Wcześniej 15 marca 2016 r. (sygn. akt IIK 238/14) przed tym samym sądem stanęło 15 oskarżonych uczestniczących w innej grupie przestępczej, która wyłudziła VAT na kilka milionów zł.
Sąd uznał winę 13 osób, w tym także występujących w charakterze „słupów” podstawionych do pełnienia funkcji w różnych spółkach, za pomocą których grupa prowadziła przestępczą działalność. Jednego z mężczyzn skazał na karę łącznie 4 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich sąd orzekł przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, a także – na podstawie art. 46 par. 1 kodeksu karnego – orzekł na rzecz Skarbu Państwa obowiązek naprawienia w części szkody w odpowiednich kwotach.
Rząd chce podwyższenia kar za przestępstwa skarbowe. Na początku lipca br. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że za oszustwa VAT rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, dokonane przez zorganizowane grupy przestępcze, będzie grozić więzienie od 5 do nawet 25 lat. Kto wyłudzi podatek na kwotę co najmniej 1 mln zł, będzie mógł zostać pozbawiony wolności na okres od trzech do 15 lat, przy czym sąd nie będzie mógł kary zawiesić. Z kolei jeśli szkoda dla Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia podatku będzie mniejsza niż 1 mln zł, sąd będzie mógł wymierzyć karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt II K 128/15.