Duże jednostki sektora finansów publicznych mogą przesłać dane z ewidencji VAT za II półrocze br. do końca stycznia 2017 r. 25 sierpnia w Dzienniku Ustaw (1337) zostało opublikowane rozporządzenie w tej sprawie.

Dopiero w środę nowe przepisy popisał minister finansów. Dzięki zmianom duże podmioty publiczne nie muszą przesyłać dziś ewidencji VAT za lipiec (piszemy o tym w tutaj>>).

Wszystkie dane za drugie półrocze 2016 r. mogą przesłać do 31 stycznia 2017 r. co reguluje opublikowane wreszcie rozporządzenie.

Zmiana terminu dotyczy m.in.: jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, podmiotów leczniczych, a także szkół i placówek niepublicznych. Tak samo jest w przypadku organów rentowych i administracji publicznej, instytutów badawczych, publicznych mediów, parków narodowych.

Wiąże się to z nałożeniem od lipca 2016 r. na dużych przedsiębiorców obowiązku przesyłania danych w formacie JPK, w tym danych z ewidencji VAT co miesiąc, bez wezwania ze strony fiskusa, oraz pozostałych danych – na żądanie organów podatkowych.

Duże podmioty to takie, których obrót roczny wynosi powyżej 50 mln euro, suma aktywów ponad 43 mln euro lub zatrudnienie powyżej 250 pracowników.