Duże przedsiębiorstwa, które zmieniły swoje ewidencje VAT za lipiec, powinny skorygować również jednolite pliki kontrolne. W praktyce muszą przesłać fiskusowi kolejny JPK.
Obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego wprowadzono od 1 lipca. Firmy miały czas na przesłanie ewidencji VAT w tej formie do 25 sierpnia. Fiskus spodziewał się, że otrzyma 5–7 tys. plików. Jak poinformowało nas Ministerstwo Finansów, w tym terminie wpłynęło 5600 plików, a do 28 sierpnia (niedziela) – kolejne 170. Oznacza to, że część podmiotów przekazało JPK po czasie. Formalnie grożą im sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego.
– Maksymalna wysokość potencjalnej kary w 2016 r. może wynieść ok. 3 mln zł za brak złożenia JPK, a w przypadku wykazania w nim nieprawdziwych danych – ok. 6 mln zł – mówi Przemysław Grzanka, ekspert w dziale prawnopodatkowym PwC.
Zwraca on jednak uwagę, że ministerstwo zapowiadało, że w początkowym okresie nie będzie pociągało podatników do odpowiedzialności z KKS.
Eksperci PwC dodają, że na złożeniu ewidencji VAT w formie JPK za dany miesiąc nie kończą się obowiązki dużych firm. Muszą one również przesyłać korekty już złożonych plików. Nie mogą jednak zaznaczyć, że przesyłany fiskusowi plik jest korektą pierwotnie złożonego, ponieważ struktury JPK nie przewidują takiej możliwości.
Ministerstwo Finansów kształtuje praktykę poprzez odpowiedzi na pytania podatników. Informuje ono, że kolejny złożony plik jest traktowany jak korekta. Ponadto wszelkie zmiany w ewidencji VAT powinny inicjować korektę JPK – mówi Marcin Sidelnik, dyrektor w dziale prawnopodatkowym PwC.
Jak dodaje Przemysław Grzanka, nie ma też formalnych przeszkód, aby złożyć korektę JPK.
– Miesięczny JPK jest informacją podatkową w rozumieniu ordynacji podatkowej. A zatem do korekt JPK mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące korekt deklaracji – wyjaśnia ekspert.
W jakich przypadkach podatnicy powinni korygować JPK? Przemysław Grzanka tłumaczy, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów podatnik powinien np. skorygować JPK, jeśli zmieniły się wartości transakcji. Natomiast jeśli zmienił się adres czy dane identyfikacyjne kontrahenta, nie ma obowiązku korekty.
Do nowych obowiązków w zakresie JPK powinny przygotowywać się już małe i średnie przedsiębiorstwa (grupa ta liczy ponad 100 tys. firm). Będą one musiały składać ewidencje VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego już od 1 stycznia 2017 r. Jeśli przygotują się wcześniej, to unikną zamieszania i pośpiechu, z którym miały do czynienia duże firmy.
Eksperci radzą też, jak należy podejść do nowych obowiązków. Przede wszystkim firmy powinny przeanalizować swoje systemy finansowo-księgowe, aby sprawdzić, czy posiadają kompletne dane, które mogłyby przekazać w formie JPK. Jeśli obowiązujący system finansowo-księgowy lub procedury w firmie nie pozwalają na generowanie JPK, to należy wprowadzić zmiany. Niezbędne będzie wdrożenie rozwiązania do generowania JPK.
– Warto je później przetestować, a to wymaga czasu – mówi Marcin Sidelnik. Ostatnim krokiem powinno być przygotowanie procedur związanych np. z odpowiedzialnością osób, które przygotowują dane w firmie.