Mieszkaniec Bytomia, którego nieruchomości zostały uszkodzone w związku z budową obwodnicy, będzie musiał uiścić fiskusowi daninę od odszkodowania wypłaconego mu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła uszkodzenia zabudowań podczas budowy obwodnicy Bytomia. Właściciel nieruchomości zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pozasądową ugodę, na podstawie której zwrócono mu koszty odtworzenia budynków. Odszkodowanie zostało ustalone na podstawie operatu szacunkowego i wypłacone w pieniądzu. Spór z fiskusem toczył się o to, czy otrzymana kwota będzie zwolniona z podatku dochodowego.
Mężczyzna uważał, że nie powinien go płacić, bo art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT zwalnia z daniny kwoty otrzymane od agencji rządowych lub wykonawczych, jeżeli otrzymały one środki na ten cel z budżetu państwa.