Kolejny wyrok potwierdza, że pracownicy, którzy odeszli z pracy w ramach programu dobrowolnych odejść (PDO) i otrzymali z tego tytułu odprawę, nie mogą liczyć na zwolnienie podatkowe.
Spór toczy się o art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku dochodowego m.in. odszkodowania i rekompensaty. Podatnicy twierdzą często, że odprawa z tytułu rozwiązania stosunku służbowego ma właśnie taki charakter: jej celem jest zadośćuczynienie za utracone przez pracownika korzyści majątkowe.
Reklama

Polecany produkt: Zamknięcie roku 2015

Reklama
Fiskus obstaje natomiast przy stanowisku, że aby można było mówić o zadośćuczynieniu, muszą być spełnione trzy przesłanki: szkoda, wina i związek przyczynowo-skutkowy między jednym a drugim. Trudno natomiast uznać, że pracodawca jest winien sytuacji, w której to pracownik decyduje się dobrowolnie rozwiązać stosunek pracy – argumentują organy podatkowe.
W rozpatrywanej wczoraj sprawie WSA w Warszawie podzielił stanowisko fiskusa. Sprawa dotyczyła kobiety, która liczyła się z odejściem z PLL LOT. Sądziła, że odprawa, którą otrzyma, będzie zwolniona z PIT. Przegrała.
– Odszkodowanie jest świadczeniem, którego celem jest naprawienie wyrządzonej szkody, uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo – wyjaśnił sędzia Artur Kot. W przypadku podatniczki, która chce dobrowolnie odejść z pracy, żadnej szkody nie ma.
Sędzia podkreślił, że tam, gdzie mowa o ulgach i zwolnieniach, obowiązuje ścisła wykładnia reguł podatkowych i nie można interpretować ich rozszerzająco.
Skład orzekający podzielił więc stanowisko prezentowane już przez inne sądy wojewódzkie.
Wczorajszy wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 sierpnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1991/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia