statystyki

Bilans SPZOZ jest podstawą do przekształcenia go w spółkę

autor: Katarzyna Trzpioła08.08.2016, 10:36; Aktualizacja: 08.08.2016, 10:42
Polityka rachunkowości jest dokumentem o charakterze uniwersalnym, wieloletnim.

Polityka rachunkowości jest dokumentem o charakterze uniwersalnym, wieloletnim.źródło: ShutterStock

Od 15 lipca br. nie ma już obowiązku przekształcenia lub likwidacji SPZOZ, choć w ramach planu naprawczego dyrektor może takie działania zaproponować. Nadal jednak w podmiotach leczniczych problemy mogą sprawiać rezerwy.

Sprawozdanie finansowe ma być wiernym i jasnym odzwierciedleniem sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki prowadzącej księgi. Także w sytuacji, gdy dochodzi w tej jednostce do przekształceń organizacyjno-prawnych. Szczególnie ma to znaczenie, gdy przekształcenia te dotykają jednostek sektora finansów publicznych, a więc korzystających ze środków pochodzących z budżetów państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.

Ostatnio opinię publiczną zbulwersowały doniesienia na temat nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych przekształcanego w spółkę z o.o. Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku. Sprawa będzie wyjaśniana przez prokuraturę, ale warto przy tej okazji przybliżyć w ogóle specyfikę rachunkowości w SPZOZ i jej rolę w przekształcaniu tego podmiotu.

Zasady działania

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej działają jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.). Są zobligowane, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1047, dalej: u.o.r.), do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań zgodnie z tą ustawą. Nie ma innych zewnętrznych regulacji bezpośrednio dotyczących kwestii rachunkowości w tych podmiotach, np. rozporządzenia ministra finansów. Są one zatem zobligowane do stosowania przepisów ogólnych.

Z punktu widzenia regulacji wewnętrznych najważniejsza jest polityka rachunkowości, której dokumentację musi mieć każdy podmiot prowadzący księgi rachunkowe. Za ustalenie tej polityki i przygotowanie jej dokumentacji oraz aktualizację jest odpowiedzialny kierownik jednostki, w przypadku SPZOZ – dyrektor. Brak takiej dokumentacji jest także naruszeniem art. 4 ust. 3 u.o.r., co wynika z art. 77 u.o.r.

Należy zaznaczyć, że nawet jeśli w jednostce nie funkcjonuje zindywidualizowana polityka rachunkowości, to księgi muszą być prowadzone zgodnie z zasadami u.o.r. Wtedy pojawiają się jedynie wątpliwości dotyczące aspektów, gdzie prawo bilansowe daje wybór rozwiązań albo wskazuje ogólne wytyczne. Brak dokumentacji polityki albo jej dość ogólny charakter nie jest zatem podstawą do stwierdzenia, że jednostka nie prowadzi ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości albo iż prowadzi je w sposób nierzetelny. Jest to naruszenie przepisów ustawy, ale nieprzesądzające definitywnie o jakości sprawozdania finansowego i ksiąg będących podstawą jego sporządzenia.


Pozostało jeszcze 78% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane