W I połowie tego roku do budżetu państwa wpłynęły 832 mln zł podatków w wyniku działań inspektorów. Oznacza to wzrost skuteczności o 71 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Wyniki kontroli skarbowej za pierwsze sześć miesięcy przedstawił wczoraj wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Inspektorzy wydali w tym okresie decyzje dotyczące ustaleń podatkowych na kwotę 9,6 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 37 proc. w stosunku do I półrocza 2015 r. Dane o skali ustaleń robią wrażenie, ale najważniejsze jest to, ile z tej kwoty zasila budżet państwa – w wyniku kontroli UKS podatnicy wpłacili 566,5 mln zł, co oznacza wzrost o 35,7 proc.
Inspektorzy bardziej uważnie przyjrzeli się też zwrotom VAT. Od stycznia do końca czerwca tego roku zatrzymali nienależne zwroty na kwotę 266 mln zł, co oznacza prawie trzykrotny wzrost w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W sumie to 832 mln zł.
Coraz częściej też (prawie trzykrotnie wzrost) podatnicy sami korygują deklaracje w związku z kontrolami. Do budżetu państwa trafiło w wyniku takich korekt 336,3 mln zł (w I półroczu 2015 r. – 90,8 mln zł).
Kontrola skarbowa skierowała również większe siły na ściganie nieprawidłowości dotyczących cen transferowych i optymalizacji podatkowych. Zakończyła już kontrole wobec 92 podmiotów. Efekty? Inspektorzy ustalili zobowiązania firm na łączną kwotę 621 mln zł oraz zmniejszyli straty na kwotę 468 mln zł.
Kadrowa dobra zmiana
Skąd taka poprawa? Wiceminister Wiesław Jasiński wskazał m.in. na zmiany organizacyjne i kadrowe w funkcjonowaniu kontroli skarbowej. – Zmieniliśmy kierownictwo UKS-ów – wyjaśnił. Ministerstwo postawiło na takie osoby, które gwarantowały wprowadzenie nowych rodzajów kontroli na obszarze działania danego UKS. – Jeśli było mało sprawdzeń w zakresie optymalizacji podatkowych czy cen transferowych, to wybieraliśmy na stanowisko kierownicze specjalistę w tych dziedzinach – tłumaczył.
Wzrost wpłat do budżetu spowodowało również powołanie specjalistycznych zespołów zadaniowych do spraw centrów logistycznych oraz paliwowych, a także lepsza współpraca z prokuraturą (inspektorzy nawiązali kontakty z osobami, które zajmują się ściganiem przestępstw podatkowych), Strażą Graniczną, a także lepsze typowanie podmiotów do kontroli. – Najwięcej kontroli dotyczy VAT (90 proc. wszystkich postępowań). Coraz większy nacisk kładziemy na CIT (kilkukrotny wzrost w stosunku do udziału kontroli dotyczących CIT w kontrolach ogółem) – mówił Wiesław Jasiński. Zapowiedział, że w II półroczu zdecydowanie częściej kontrole będą dotyczyć dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł.
Wiceminister zdradził też, jakie zmiany znajdą się w tzw. pakiecie uszczelniającym VAT. Zapowiedział nowości w zakresie wyrejestrowania podmiotów prowadzących działalność, zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia, likwidację rozliczeń kwartalnych, ograniczenie szybkich (25-dniowych) zwrotów podatku, modyfikację odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy, a także wprowadzenie obowiązku składania deklaracji elektronicznych oraz powrót do sankcji VAT.
Rozstrzygną sądy
Przemysław D. Antas, radca prawny, doradca podatkowy z Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych ANTAS, przyznaje, że dane dotyczące kwot ustaleń i wpłat do budżetu odzwierciedlają podwyższoną aktywność organów kontrolnych. Zwraca uwagę, że decyzje wydane w I połowie tego roku są często wynikiem postępowań prowadzonych od dłuższego czasu, szczególnie w takich sprawach, jak nadużycia VAT czy kontrola cen transferowych. – Ocena efektywności organów jedynie w oparciu o te dane byłaby jednak przedwczesna. Nie wiadomo bowiem, czy ustalenia kontrolujących utrzymają się w sądach administracyjnych – mówi ekspert. Jeżeli nie, fiskus będzie musiał wpłacone środki oddać z odsetkami.
Jego zdaniem podatnicy muszą być coraz lepiej przygotowani do kontroli ze strony urzędów – warto pomyśleć np. o przeszkoleniu personelu bezpośrednio „obsługującego” kontrolujących, a także o wprowadzeniu procedur chroniących przed zarzutem braku należytej staranności w VAT czy odpowiedzialnością karną skarbową.
336,3 mln zł tyle w I półroczu 2016 r. trafiło do budżetu w wyniku korekt deklaracji związanych z kontrolami