Zmniejszyła się atrakcyjność spółki Delaware LLC dla polskich rezydentów podatkowych. Ale nadal pozostaje ona jedną z możliwych opcji planowania podatkowego.
W obszarze międzynarodowego planowania podatkowego dużą i coraz większą rolę odgrywają amerykańskie spółki typu LLC (ang. Limited Liability Company), czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomimo swej nazwy nie są to jednak odpowiedniki polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, regulowanej przez kodeks spółek handlowych. W większości przypadków jest to rodzaj spółki osobowej. Amerykański system podatkowy dopuszcza bowiem od 1977 r. traktowanie spółek typu LLC jako spółek osobowych (ang. partnership) i ewentualnie, jako opcję do wyboru – spółek kapitałowych (ang. corporation). Tym samym spółka LLC jest obecnie uznawana generalnie za podmiot transparentny podatkowo, czyli spółkę osobową. Wyjątkowo spółki LLC wybierają reżim opodatkowania jako spółki kapitałowe.
Same zalety