Gminy mają problemy ze ściągnięciem podatku od nieruchomości , gdy nie mogą ustalić wszystkich współwłaścicieli. Mimo to nie w smak byłaby im rezygnacja z obciążania daniną pozostałych podatników
Solidarna odpowiedzialność w podatkach lokalnych jest przyczyną wielu problemów, nie tylko dla samych podatników, ale i samorządów. Z sondy wśród największych miast przeprowadzonej przez DGP wynika, że wiele z nich nie wystawia decyzji na podatek, dopóki nie zidentyfikuje wszystkich żyjących współwłaścicieli.
Jakie praktyki