Podatnicy, którzy opiekują się pełnoletnimi niepełnosprawnymi, mogą rozliczać preferencję prorodzinną – potwierdził wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na poselską interpelację.
Reklama
Tym samym resort po raz kolejny zapewnił o odstąpieniu od wykładni zaprezentowanej w interpretacjach zmieniających z 20 maja 2016 r. (nr DD3.8222.2.48.2016.MCA i DD3.8222.2.47.2016.MCA). Wcześniej zrobił to w komunikacie przesłanym redakcji DGP.
Chodzi o sytuację, w której podatnik, na podstawie wyroku sądu, stał się opiekunem prawnym niepełnosprawnego dorosłego krewnego, będącego osobą ubezwłasnowolnioną, bez żadnych dochodów poza zasiłkiem rodzinnym bądź rentą socjalną z ZUS. Świadczenia te nie pokrywają z reguły wszystkich kosztów opieki.
Opiekunowie sądzili, że mają przynajmniej prawo do ulgi prorodzinnej. To pozwalałoby im odzyskać nadpłacony podatek. Powoływali się na art. 6 ust. 4 pkt 2 i art. 27f pkt 6 ustawy o PIT, z których wynika, że opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych mogą rozliczać ulgę prorodzinną, jeśli podopieczny na podstawie odrębnych przepisów pobiera zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Początkowo fiskus to potwierdzał, ale wydane w tej sprawie interpretacje zostały zmienione. Pisaliśmy o tym w DGP „Minister finansów znowu okroił ulgę na dzieci” (nr 107/2016). Argumentem było to, że preferencja powinna przysługiwać tylko pod warunkiem, że podatnik był już wcześniej opiekunem prawnym przewlekle chorego dziecka, które dopiero potem stało się osobą dorosłą.
Tymczasem obie zmienione interpretacje dotyczyły innego stanu faktycznego – gdy podatnik stał się opiekunem prawnym niepełnosprawnego dorosłego krewnego na podstawie wyroku sądu.
Poseł, który skierował w tej sprawie interpelację, zwrócił uwagę na to, że odrębne przepisy nakazują opiekować się niepełnosprawnym rodzeństwem po śmierci rodziców lub utracie możliwości pełnienia opieki ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia. Tymczasem minister w ogóle nie wziął tego pod uwagę.
Już po opublikowaniu naszego artykułu resort finansów opublikował komunikat, w którym przyznał, że ponownie przeanalizuje swoje stanowisko. Nie wykluczył, że w tej sytuacji powinna być zastosowana zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
Również teraz, w odpowiedzi na poselską interpelację, wiceminister Leszek Skiba potwierdził, że rodzeństwo opiekujące się niepełnosprawnymi dorosłymi może korzystać z ulgi prorodzinnej.
Odpowiedź z 30 czerwca 2016 r. wiceministra Leszka Skiby na interpelację poselską nr 4002.