Rekompensaty dla rolników za spadek dochodów wywołany czynnikami losowymi nie powinny być opodatkowane – proponuje minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Rekompensaty mają być wypłacane z nowo utworzonego Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Wpłaty na ten fundusz dokonywaliby kupujący produkty rolne w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży oraz przedsiębiorcy prowadzący ubój zwierząt gospodarskich, zajmujący się ich chowem bądź hodowlą ryb. Wysokość wpłat wynosiłaby 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych.
Rolnik otrzymywałby rekompensatę z funduszu, jeśli jego dochód z gospodarstwa rolnego spadłby o więcej niż 30 proc. w porównaniu do średniego dochodu z trzech ostatnich lat. Chodzi o spadki spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, chorobami zakaźnymi zwierząt bądź roślin, spadkiem cen produktów rolnych wywołanym np. przez spekulacje rynkowe bądź czynniki niezależne od producentów (np. rosyjskie embargo).
Rolnicy dostawaliby też pomoc w razie, gdyby nie dostali zapłaty za sprzedane produkty z powodu bankructwa ich kontrahenta.
Nowe przepisy mają wejść w życie od 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych – w konsultacjach publicznych