Podmioty, które nie spełniają definicji przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także będą musiały wdrożyć struktury jednolitego pliku kontrolnego. Mają na to tyle samo czasu, co firmy – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.
Minister wyjaśnił w ten sposób wątpliwości, na które wskazywaliśmy m.in. w DGP nr 109/2016. Również na forach internetowych wielu urzędników ostrzegało, że w przepisach przejściowych dotyczących JPK brakuje wyraźnego wskazania, od kiedy samorządy, fundacje i inne podmioty niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinny wdrażać nowe struktury informatyczne.
Eksperci uważali, że w świetle przepisów przejściowych takie podmioty powinny być traktowane jak małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Będą więc mogły z nowych obowiązków wywiązywać się później
Teraz potwierdził to także minister finansów. Oznacza to, że samorządy, fundacje i stowarzyszenia, jeśli spełnią kryteria zapisane w definicji „dużego przedsiębiorcy”, będą musiały stosować JPK już od 1 lipca 2016 r.
Odpowiednio gminy i fundacje spełniające kryteria „średniego przedsiębiorcy” będą musiały przesyłać ewidencję VAT w nowym formacie od 1 stycznia 2017 r. a resztę struktur od 1 lipca 2018 r.
Najmniejsze podmioty będą przesyłać ewidencje VAT w formacie JPK od stycznia 2018 r., a pozostałe dane – od lipca 2018 r.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 20 czerwca 2016 r. nr PK4.8012.55.2016.