1 lipca wchodzą w życie przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK); na początek obejmą około 3200 największych firm. Resort finansów liczy, że nowe rozwiązania pomogą skuteczniej walczyć z unikaniem opodatkowania, a tym samym podnieść wpływy podatkowe.

Wchodzące w życie przepisy przewidują, że duże firmy będą musiały co miesiąc przesyłać fiskusowi drogą elektroniczną, w formie JPK, swoje rejestry VAT, czyli zestawienia wszystkich transakcji. Ponadto firmy te będą zobligowane do dostarczania w formie JPK danych żądanych w związku z prowadzoną kontrolą.

Zdaniem wiceministra finansów Mariana Banasia, w pierwszej fazie, od 1 lipca 2016 r., Jednolity Plik Kontrolny obejmie ok. 3,2 tys. dużych przedsiębiorstw. Jak wyjaśnił, dzięki temu fiskus będzie miał lepszą orientację w transakcjach podatników, może poprawić analizę ryzyka związanego z ewentualnym unikaniem opodatkowania i zwiększyć zabezpieczenia przed ewentualnymi nieprawidłowościami.