W piątek minął czas na wdrożenie do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie zmian w dyrektywie i unijnym rozporządzeniu zmieniających rynek audytu jednostek zainteresowania publicznego (JZP).
Zgodnie z rozporządzeniem, Komisja Nadzoru Audytywnego (organ nadzoru publicznego nad rynkiem) powinna mieć możliwość nakładania na firmy audytorskie i biegłych rewidentów kar finansowych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w badaniach JZP.
– Samo rozporządzenie nie mówi o wysokości kary ani o procedurach ich nakładania. Niezbędne jest tu wprowadzenie szczegółowych przepisów krajowych – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych. Tak się jednak nie stało, ustawa nie została pod tym względem znowelizowana.
Rozporządzenie wprowadza także obowiązek rotacji firmy audytorskiej. – Zgodnie z unijnymi wytycznymi firmy audytorskie, badając JZP, będą musiały się zmieniać po maksymalnie 10 latach współpracy – wyjaśnia Burnos. Polski ustawodawca może skrócić bądź wydłużyć ten czas, ale na razie z tej możliwości też nie skorzystał.
Nowe regulacje wprowadzają m.in. listę usług zakazanych, których świadczenie będzie niedozwolone na rzecz badanej jednostki. Chodzi m.in. o usługi podatkowe dotyczące przygotowywania formularzy podatkowych, rozliczania podatku od wynagrodzeń, zobowiązań celnych czy świadczenia doradztwa podatkowego bądź doradztwa w zarządzaniu i procesie decyzyjnym.