Oszustwa paliwowe to od lat największa bolączka skarbówki. Wśród towarów na których wyłudza się VAT to absolutny numer 1. Jedynie w 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Eksperci szacują z kolei, że wyłudzenia w obrocie paliwami, nie tylko w VAT, mogą sięgać nawet 10 mld zł rocznie. Umożliwiają to m.in. luki w przepisach o VAT.

Dziś, zakup paliwa w UE nie powoduje obowiązku zapłaty podatku VAT. Trzeba go uiścić dopiero w przypadku odsprzedaży paliwa w Polsce. Rząd przyznaje, że to stwarza pole do nadużyć dla oszustów. Proponuje więc, aby obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego zakupu paliw powstawał w ciągu 5 dni od momentu wwiezienia paliwa do Polski. - Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej – wynika z projektu rządowego.

Co więcej, w przypadku gdy podmiot kupi w UE paliwo i wprowadzi je do składu podatkowego albo gdy kupi je zarejestrowany odbiorca, podmioty te będą płatnikami podatku VAT.

Pakiet paliwowy zatwierdzony wczoraj przez rząd przewiduje też zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Celem zmian jest uniemożliwienie obchodzenia obecnych przepisów. Składy podatkowe i zarejestrowani odbiorcy będą mogli świadczyć swoje usługi – w zakresie dotyczącym obrotu paliwami (z wyłączeniem tych zwolnionych z akcyzy) - jedynie na rzecz:
- podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub
- podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju.

Ponadto, składy podatkowe i zarejestrowani odbiorcy będą musieli przekazywać informację o podmiotach, na rzecz których nabyli w danym miesiącu paliwo w UE, nie tylko prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ale również ministrowi finansów. Dzięki temu inspektorzy łatwiej sprawdzą, czy klienci składów i zarejestrowanych odbiorców wywiązują się z obowiązku posiadania koncesji paliwowej.

Zmiany obejmą też prawo energetyczne. Pakiet rządowy przewiduje zwiększenie wymagań dotyczących wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną. Zwiększą się też uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi.

Pakiet zakłada, że koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa. Pozwoli to na powiązanie obowiązku koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika VAT oraz bardziej efektywny nadzór.

Ponadto, uzyskanie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami z zagranicą ma poprzedzać dokonanie wpisu do rejestru systemu zapasów obowiązkowych.
Pakiet zakłada też, że koncesji na obrót paliwami z zagranicą nie będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa, w których osoby zarządzające (członkowie zarządów i rad nadzorczych) skazano prawomocnym wyrokiem również za przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością. Dziś taki wyrok nie jest przeszkodą w uzyskaniu koncesji.

Pakiet ma zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2016 r.