Obowiązek przekazywania co miesiąc danych z ewidencji VAT w formacie JPK będzie dotyczył także tych podatników, którzy rozliczają się z fiskusem raz na kwartał.
W pierwszej kolejności obejmie to dużych przedsiębiorców, którzy z nowych obowiązków – zarówno w zakresie wdrożenia samego JPK, jak i przekazywania co miesiąc w tej formie danych z ewidencji VAT – będą wywiązywać się już od lipca tego roku.
Małe i średnie firmy (polskie i zagraniczne) będą przesyłać dane z ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r., zaś sam JPK będą musiały wdrożyć od lipca 2018 r.
Grzegorz Mularczyk, doradca podatkowy i wspólnik praktyki podatkowej GWW, zwraca uwagę, że ustawa o VAT umożliwia kwartalne składanie deklaracji podatkowych nie tylko małym podatnikom, czyli tym, u których wartość sprzedaży nie przekracza co do zasady równowartość 1,2 mln euro. Daje taką możliwość również pozostałym, pod warunkiem że nie sprzedają towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.
– To oznacza, że od lipca 2016 r. również duzi przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie z VAT będą zobowiązani do przekazywania co miesiąc informacji o ewidencji VAT, w formie przewidzianej dla JPK – podsumowuje ekspert.
To oznacza, że będą oni musieli przesyłać informację o prowadzonej ewidencji VAT (rejestry zakupów i sprzedaży) w formacie JPK. Wynika to wprost z nowego art. 82 par. 1b ordynacji podatkowej.
Tomasz Kaczyński, doradca podatkowy z KDP TKTax, zwraca uwagę na to, że w świetle tego przepisu podatnik będzie musiał przesłać dane z ewidencji VAT w formie JPK do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, nawet jeśli w tym czasie nie ciąży na nim obowiązek złożenia deklaracji VAT (bo rozlicza się kwartalnie). Przykładowo – tłumaczy ekspert – w trzecim kwartale podatnik będzie musiał przesłać plik zawierający dane z zakończonych miesięcy w terminach:
a) za lipiec – do 25 sierpnia;
b) za sierpień – do 25 września;
c) za wrzesień – do 25 października (tj. w terminie złożenia deklaracji za III kwartał).
Zdaniem Tomasza Kaczyńskiego w takiej sytuacji otwarte pozostaje pytanie o sens kwartalnego rozliczania się z VAT. Podatnik będzie bowiem faktycznie zobowiązany do miesięcznego prowadzenia rejestrów dla potrzeb tego podatku.
– Jaki jest sens takiego obowiązku, skoro organy podatkowe, chcąc zweryfikować poprawność danych z deklaracji kwartalnych, będą zmuszone do sumowania wartości wynikających z plików zawierających dane za okresy miesięczne? – zastanawia się ekspert.
Jego zdaniem racjonalne byłoby związanie obowiązku przesłania danych za konkretny okres rozliczeniowy z terminem złożenia deklaracji za ten okres. – Co więcej, obowiązek, o którym mowa w art. 81 par. 1b ordynacji, powinien znaleźć się w przepisach ustawy o VAT, a nie w ordynacji podatkowej – uważa Tomasz Kaczyński.
Podobnego zdania jest Grzegorz Mularczyk. W jego przekonaniu bez zmiany przepisów ustawy o VAT obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT co miesiąc wydaje się być sprzeczny z prawem.

– Przepisy ordynacji podatkowej nie mogą ingerować w obowiązki podatników wynikające z ustaw szczegółowo regulujących daną materię – przekonuje ekspert.

Polecany produkt: VAT 2016 >>>