JPK będzie dotyczyć wszystkich podmiotów z innych krajów, które spełnią warunki z ustawy o swobodzie działalnośc i gospodarczej – potwierdziło Ministerstwo Finansów.
Wyjaśnienia resortu znalazły się w drugim pakiecie odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców dotyczące nowego obowiązku, który dla największych podmiotów wejdzie w życie już od lipca br.
Do tej pory główne wątpliwości podmiotów z zagranicy dotyczyły tego, czy warunki uznania ich za dużego przedsiębiorcę są związane tylko z działalnością świadczoną w Polsce, czy także z tą realizowaną poza granicami naszego kraju. Co do tego spierali się także eksperci podatkowi (pisaliśmy o tym w DGP nr 67). MF uznało za poprawne to drugie stanowisko.
– To oznacza, że znacznie więcej zagranicznych firm będzie zmuszonych przesyłać polskiemu fiskusowi na jego żądanie dane w formacie JPK. Obowiązek ten obejmie nawet te podmioty, które świadczą w naszym kraju sporadyczną działalność – wyjaśnia Przemysław Grzanka, starszy konsultant w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC.
Co więcej, zgodnie z ostatnimi decyzjami posłów dane dotyczące ewidencji VAT trzeba będzie przesyłać bez wezwania, co miesiąc.
– Może dojść do sytuacji, gdy nawet zagraniczny podmiot, który wystawi w Polsce jedną lub dwie faktury, będzie musiał być przygotowany do przesyłania danych w formacie JPK – podkreśla Przemysław Grzanka.
Wystarczy nie spełnić jednego warunku
Resort finansów wyjaśnił też, w jaki sposób rozumieć warunki uznania przedsiębiorcy za dużego.
Wystarczy, że taki podmiot spełni jeden z dwóch warunków, o których mowa w art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał co najmniej 250 pracowników lub
2) jego roczny obrót netto przekroczył równowartość 50 mln euro lub suma aktywów bilansu była większa niż 43 mln euro.
Z wyjaśnień wynika, że nowy obowiązek będzie więc dotyczyć firm, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały 250 lub więcej pracowników, nawet jeśli nie spełnią drugiego warunku: suma ich aktywów była niższa niż 43 mln euro i obrót netto był mniejszy niż równowartość 50 mln euro. Tak samo będzie z podmiotami zatrudniającymi mniej niż 250 pracowników, ale za to osiągającymi wyższy obrót netto (powyżej 50 mln euro) lub wyższą sumę aktywów (ponad 10 mln euro). W obu przypadkach bowiem nie będzie spełniona definicja średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 106 ustawy.
W księgach w lipcu, w VAT w sierpniu
Ministerstwo odpowiedziało również na pytanie dotyczące sytuacji, gdy faktura zakupowa została zaksięgowana w lipcu, ale w deklaracji VAT została ujęta dopiero w sierpniu. Może wtedy dojść do sytuacji, że przesłane przez przedsiębiorcę dane z ewidencji VAT i ksiąg rachunkowych za sierpień będą się różnić. Faktura znajdzie się bowiem tylko w strukturze dotyczącej ewidencji VAT, a nie w strukturze ksiąg rachunkowych (bo w nich była miesiąc wcześniej).
Ministerstwo wyjaśniło, że w praktyce w takiej sytuacji organy będą pobierały księgi rachunkowe i faktury za okresy obejmujące kompletne rozliczenie VAT, tj. za miesiąc poprzedni i następujący po właści- wym miesiącu rozliczenia podatku.

JPK wstępem do centralnej bazy faktur

Wiceminister finansów Wiesław Jasiński przyznał we wtorek w Senacie, że Jednolity Plik Kontrolny będzie podstawą do stworzenia centralnej bazy faktur. Jak jednak potwierdziło DGP biuro prasowe Ministerstwa Finansów, nie oznacza to, że znana jest już data utworzenia takiego rejestru. Wiadomo jedynie, że sam JPK będzie w pełni funkcjonalny w 2018 r.