Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwi podatnikom przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, co- jak informuje resort finansów- ma zmniejszyć uciążliwość wykonywanych czynności i ograniczyć koszty. Wprowadzone we wrześniu 2015 roku zmiany w ordynacji podatkowej dotyczyć będą zarówno mikroprzedsiębiorców jak i małych, średnich i dużych. Ci ostatni najszybciej będą musieli przygotować się na JPK.

Duże przedsiębiorstwa do 1 lipca 2016 roku będą musiały wdrożyć JPK do swoich systemów firmowych. Kluczowym jest określenie, kto jest dużym przedsiębiorcą? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje wprost tej kategorii podmiotów, aczkolwiek na podstawie określenia warunków jakie spełniają średnie przedsiębiorstwa, nakreśla kryteria jakie spełnić muszą te duże. Za dużego przedsiębiorcę uważa się zatem podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał ponad 250 pracowników lub w jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyborów i usług oraz operacji finansowych przekraczał równowartość 50 milionów euro. Ponadto, suma aktywów bilansu dużego przedsiębiorcy musi przekroczyć równowartość 43 milionów euro. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Duży przedsiębiorca musi spełnić przynajmniej jeden z tych warunków.

JPK obejmie nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. W ocenie MF oznacza to, że w niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli organom podatkowym odstąpić od kontroli. Zgodnie z nowymi przepisami ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Ministerstwo Finansów przedstawia struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Informacje dotyczą ksiąg rachunkowych, wyciągu bankowego, operacji magazynowych, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wraz z fakturami, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Trudność dla przedsiębiorców polega na odpowiednim przekształceniu udostępnianych fiskusowi danych drogą elektroniczną, czyli przygotowaniu danych JPK. MF tłumaczy, że każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. Są to pliki obsługiwane m.in. przez przeglądarki internetowe, które traktują zapisane w nim dane jako tekst. Wygenerowany plik XML powinien być zakodowany w systemie UTF-8. Podatnik powinien dokonać także kompresji danych, które ostatecznie trafią do fiskusa. Co z danymi sprzed 1 lipca 2016 roku? Czy będą one wymagały odpowiednich przekształceń? Na to pytanie ministerstwo odpowiada krótko „struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych”- czytamy w komunikacie.

pdf icon Specyfikacja interfejsów usług JPK
pobierz plik

Nieco więcej czasu na wdrożenie JPK będą miały mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Szacuje się, że będą one zobowiązane do przesyłania JPK od 1 lipca 2018 roku.