Dzięki tej funkcji można w jednym dokumencie zebrać informacje dotyczące aktualnej sytuacji podatkowej. Raport powstaje na podstawie danych z Krajowej Administracji Skarbowej. W tekście przybliżamy szczegóły odnośnie raportu podatnika, a także usługi e-Urząd Skarbowy.

Raport podatnika. Jakie dane w nim znajdziemy?

W raporcie podatnika możemy znaleźć sporo naprawdę istotnych informacji. Przykładowo, są to:

– Dane identyfikacyjne podatnika lub organizacji, dane adresowe, kontaktowe oraz forma opodatkowania za poprzedni rok
– Zaległości podatkowe
– Informacje na temat prowadzonych wobec podatnika postępowań egzekucyjnych
– Nieprawidłowości w składanych przez podatnika deklaracjach
– Mikrorachunek podatkowy, zgłoszone przez podatnika rachunki do zwrotu nadpłaty
– Lista pełnomocników podatnika


Raport podatnika. Jak samodzielnie wygenerować?

Należy zalogować się do usługi e-Urząd Skarbowy. Następnie wybieramy zakładkę "raport podatnika" z bocznego menu. Ewentualnie można kliknąć "sprawdź raport", na stronie głównej urzędu.

e-Urząd Skarbowy. Co to za usługa?

e-Urząd Skarbowy to platforma online stworzona przez polskie Ministerstwo Finansów, mająca na celu ułatwienie podatnikom załatwiania spraw podatkowych przez internet. Jest to część szerszej inicjatywy cyfryzacji usług publicznych, która ma na celu zwiększenie efektywności, dostępności i wygody w interakcjach z administracją państwową. Usługa e-Urząd Skarbowy oferuje szeroki zakres funkcjonalności, z których mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Oto niektóre z kluczowych usług dostępnych w ramach e-Urzędu Skarbowego:

1. Składanie zeznań podatkowych– Podatnicy mogą elektronicznie składać różne rodzaje zeznań podatkowych, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-36, a także inne formularze dotyczące podatku dochodowego.
2. Przeglądanie informacji podatkowych– Użytkownicy mają dostęp do swoich danych podatkowych, w tym informacji o złożonych deklaracjach, dokonanych płatnościach i należnościach podatkowych.
3. Zarządzanie danymi podatnika– Możliwość aktualizacji danych osobowych i adresowych bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.
4. Sprawdzanie statusu zwrotu podatku– Umożliwia podatnikom sprawdzenie, na jakim etapie jest procesowanie ich zwrotu podatkowego.
5. Korekta zeznań podatkowych– Użytkownicy mogą dokonywać korekt wcześniej złożonych zeznań podatkowych w sposób elektroniczny.
6. Dostęp do przewodników i kalkulatorów podatkowych– Platforma oferuje narzędzia ułatwiające rozliczenia podatkowe, w tym kalkulatory umożliwiające estymację należnego podatku.
7. Komunikacja z urzędem skarbowym– Możliwość elektronicznego wysyłania zapytań oraz odbierania odpowiedzi od urzędu skarbowego, co eliminuje konieczność osobistych wizyt.
8. Dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej (ESP)– Umożliwia odbieranie oficjalnych dokumentów i decyzji z urzędu skarbowego.

Do korzystania z usług e-Urzędu Skarbowego wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub innego autoryzowanego sposobu logowania, co zapewnia bezpieczeństwo danych i transakcji. Inicjatywa ta jest częścią szerszego trendu digitalizacji usług publicznych, mającego na celu sprawienie, by interakcje z administracją były szybsze, łatwiejsze i bardziej dostępne dla każdego.


Sprawdź, jak łatwo rozliczyć PIT