Od 15 lutego można składać deklaracje podatkowe PIT. Wielu z nas ucieszy się ze zwrotu podatku, który przeleje nam urząd skarbowy. Zanim jednak pieniądze trafią na konto, można spodziewać się telefonu lub listownego wezwania z urzędu. Do kogo będą dzwonić lub pisać?

Zwrot podatku 2024. Jakie terminy?

Pracodawcy są zobowiązani wysłać swoim pracownikom PIT-11 do końca lutego, tak więc niektórzy dostaną listy z dokumentami na początku marca. Czas na złożenie deklaracji jest do 30 kwietnia. Elektronicznie, w systemie e-PIT (za pośrednictwem strony podatki.gov.pl) będzie to można uczynić już od 15 lutego. Jeśli chcemy szybko otrzymać zwrot podatku, powinniśmy rozliczyć się jak najszybciej.

Urząd skarbowy wypłaci pieniądze w terminie trzech miesięcy (jeśli deklaracja była w formie drukowanej) lub 45 dni (jeśli deklaracja była w formie elektronicznej).

Urząd skarbowy może zadzwonić

Urzędnicy mogą poprosić podatnika o wyjaśnienia do złożonej deklaracji, jeśli przykładowo znajdą w niej jakieś błędy. Zwykle robią to listownie, ale mogą też zadzwonić. Kontaktu ze strony skarbówki mogą spodziewać się te osoby, które zastosowały ulgi podatkowe. W urzędzie mogą poprosić o przedstawienie stosownych dokumentów, które potwierdzą prawa do ulg.

Co ważne, wezwania z urzędu skarbowego nie można ignorować, gdyż grozi to karą nawet do 3300 zł.

Ulgi podatkowe. Jakie są?

Ulgi podatkowe przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce umożliwiają obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty należnego podatku. Oto niektóre z najpopularniejszych ulg:

1. Ulga na dzieci– ulga przysługująca na dzieci, które pozwala na odliczenie od podatku określonych kwot w zależności od liczby dzieci.

2. Ulga internetowa– umożliwia odliczenie wydatków związanych z użytkowaniem Internetu w celach prywatnych.

3. Ulga rehabilitacyjna– przeznaczona dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne. Można odliczyć wydatki związane z rehabilitacją, leczeniem, zakupem specjalistycznych urządzeń itp.

4. Ulga termomodernizacyjna– pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na termomodernizację budynków mieszkalnych.

5. Ulga dla krwiodawców (tzw. ulga krwiodawcy) – umożliwia odliczenie określonej kwoty przez osoby, które bezpłatnie oddają krew.

6. Ulga na działalność badawczo-rozwojową– dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy ponieśli wydatki na działalność B+R.

7. Ulga na nowe technologie– dotyczy odliczenia kosztów nabycia nowych technologii w formie praw własności intelektualnej.

8. Ulga mieszkaniowa– umożliwia odliczenie wydatków związanych z nabyciem nowego mieszkania lub budową domu.

9. Ulga na IKZE– Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, pozwala na odliczenie wpłaconych składek od podstawy opodatkowania.

10. Ulga na darowizny– umożliwia odliczenie od podatku darowizn na cele charytatywne, kulturalne, oświatowe, naukowe itp.

Sprawdź, jak łatwo rozliczyć PIT