Okres składania deklaracji podatkowych PIT za 2023 r. kończy się 30 kwietnia 2024 r. Nie wszystkim uda się zmieścić w terminie. Jakie konsekwencje ze strony urzędu skarbowego czekają spóźnialskich? Czy kary za opóźnienie są duże? Czy jeśli podamy wiarygodne powody opóźnienia złożenia deklaracji, to urzędnicy nam wybaczą?

Nierozliczenie PIT w terminie. Odpowiedzialność karno-skarbowa

Podatnik naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową w trzech sytuacjach:

– brak złożenia zeznania rocznego w ustawowym terminie
– złożenie zeznania rocznego, ale nieopłacenie lub niedopłata podatku należnego do urzędu skarbowego
– brak złożenia deklaracji i zapłaty podatku

Wyżej wymienione czyny mogą się kwalifikować jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo. Jeżeli doszło do uszczuplenia należnego podatku, mamy do czynienia z wykroczeniem. Jeżeli nie, to z wykroczeniem skarbowym, za co grozi mniej dotkliwa kara.

Nierozliczenie PIT w terminie. Jaka kara?

Przepisy są jasno określone w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu karnego skarbowego, a konkretnie art. 54. "Jeżeli podatnik uchyli się od obowiązku rozliczenia z urzędem skarbowym przez nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji podatkowej, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Jednocześnie taka czynność musi narazić podatek na uszczuplenie – w innym wypadku nie będzie to podlegało pod przestępstwo skarbowe z art. 54. Winnemu przestępstwa skarbowego grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet kara pozbawienia wolności do 5 lat lub obie kary łącznie. Wszystko zależy od wartości szkody, na którą podatnik naraził państwo poprzez niedopilnowanie swoich obowiązków." – zapisano w ustawie.

Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 wysokości minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej 400-krotności. Od 1 stycznia 2024 r. granice stawki dziennej wynoszą od 141.40 zł do 56 560 zł. Od 1 lipca 2024 r., w związku z kolejną podwyżką płacy minimalnej, będą to kwoty od 143.33 zł do 57 332 zł.

Czynny żal. Skarbówka wybaczy nam?

Spore szanse, że tak. Jeśli nie złożymy deklaracji PIT w terminie, to powinniśmy zawiadomić o tym urząd skarbowy. Możemy to zrobić pisemnie lub ustnie. W takim oświadczeniu powinniśmy podać wiarygodne okoliczności, które nie pozwoliły nam na rozliczenie się w terminie. To tak zwany czynny żal. Kolejnym krokiem jest jak najszybsze złożenie deklaracji PIT do właściwego nam urzędu skarbowego. Wtedy są spore szanse, że poniesiemy mniejsze konsekwencje i kara nie będzie dotkliwa.