Budowa podziemnych garaży nie pozwala na optymalizację rozliczeń podatkowych – orzekł NSA. Firmy przegrywają spory o opodatkowanie parkingów, które nie mają zamykanych wjazdów, a nawet ścian. Wczoraj zapadł kolejny wyrok, który potwierdza, że powinny one podlegać takim samym stawkom jak budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.Spory biorą się z tego, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) budynkiem jest obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród oraz posiadający fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Jego powierzchnia użytkowa powinna zaś być mierzona po zewnętrznym obrysie ścian.