Już niedługo Polacy będą składać deklaracje podatkowe PIT. Zwrot podatku dostaniemy w zależności od terminu złożenia deklaracji i jej rodzaju. Do kiedy trzeba wywiązać się z urzędowych formalności? Kto będzie uprzywilejowany przy terminach przelewów z urzędów skarbowych?

Zwrot podatku 2024. Jakie terminy?

Pracodawcy są zobowiązani wysłać swoim pracownikom PIT-11 do końca lutego, tak więc niektórzy dostaną listy z dokumentami na początku marca. Czas na złożenie deklaracji PIT jest do 30 kwietnia. Elektronicznie, w systemie e-PIT (za pośrednictwem strony podatki.gov.pl) będzie to można uczynić już od 15 lutego. Jeśli chcemy szybko otrzymać zwrot podatku, powinniśmy rozliczyć się jak najszybciej.

Urząd skarbowy wypłaci pieniądze w terminie trzech miesięcy (jeśli deklaracja była w formie drukowanej) lub 45 dni (jeśli deklaracja była w formie elektronicznej).

Kto dostanie zwrot najszybciej?

Wystarczy mieć Kartę Dużej Rodziny i zaznaczyć to w zeznaniu PIT. Wtedy dostanie się zwrot podatku maksymalnie w ciągu 30 dni. Prawo do posiadania KDR przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy na utrzymaniu mieli bądź mają łącznie co najmniej troje dzieci. O taką kartę mogą też się ubiegać rodzice zastępczy i osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka.