Organy mogą wykorzystywać nowe przepisy mające zapobiegać optymalizacji do tego, aby nie wydawać interpretacji. A to zablokuje niektóre transakcje
Chodzi o nowe rozwiązania wprowadzane do ordynacji podatkowej wraz z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. W tym tygodniu w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji.
Zadaniem samej klauzuli jest uniemożliwienie działań zmierzających wyłącznie do uniknięcia opodatkowania. Rządowy projekt zakłada jednak również zmiany w wydawaniu interpretacji. Nowy par. 5b w art. 14b ordynacji podatkowej da organom podatkowym możliwość odmowy ich wydania, jeżeli będą miały uzasadnione przypuszczenie, że w danym przypadku może mieć zastosowanie klauzula. Przepis ten wzbudza duże kontrowersje. Wywołał nawet burzliwą dyskusję na posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.