Jest sposób na obejście drakońskiej daniny od odpraw i odszkodowań. Członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70-proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w precedensowej interpretacji indywidualnej (z 6 kwietnia 2016 r., nr IPPB4/4511-103/16-2/JK2). Przyznał on, że menedżer musiałby zapłacić wysoki podatek jedynie w przypadku, gdyby wypłacona mu odprawa lub odszkodowanie – za skrócenie okresu wypowiedzenia lub wcześniejsze zakończenie pracy – wynikało wprost z umowy o pracę. Co więcej, 70-proc. podatkiem dochodowym objęta byłaby jedynie kwota odprawy stanowiąca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, ale to nie budziło wątpliwości.