Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Od tego dnia duże firmy będą musiały generować plik z danymi z systemu księgowo-finansowego. Będą one dotyczyć siedmiu struktur: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, danych z magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów.

Podobny obowiązek będą miały również pozostałe firmy (nie tylko duże), ale dopiero od 1 lipca 2018 r.

Początkowo planowano, że dane te będą przekazywane na żądanie urzędu skarbowego. Poseł PiS zaproponował jednak wczoraj zmianę i wprowadzenie obowiązku przesyłania przez duże firmy niektórych danych co miesiąc. Chodzi konkretnie o dane z ewidencji VAT.

Powstały jednak wątpliwości, czy poprawka ta nie wybiega ponad zmiany procedowane na posiedzeniu podkomisji (taką uwagę zgłosił przedstawiciel biura legislacyjnego Sejmu). Na tym tle wywiązała się dyskusja. Przedstawiciel Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji wskazywał, że tak poważna zmiana nie może być wprowadzana bez konsultacji.

W odpowiedzi Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów, wyjaśnił, że propozycja związana jest z uszczelnianiem systemu VAT, a więc wpisuje się w cel nowelizacji ordynacji.

Tomasz Tratkiewicz podkreślił, że poprawka zawiera propozycję przesyłania co miesiąc, a nie na żądanie, tylko niektórych danych. – Ten sam efekt można uzyskać, kierując odpowiednie dyspozycje do organów podatkowych, ale wtedy organ poprosi o cały jednolity plik kontrolny, obejmujący siedem struktur, a nie tylko jedną dotyczącą ewidencji VAT – tłumaczył dyrektor.

Zapewnił również, że administracja jest przygotowana na przyjęcie takiej ilości danych zarówno pod względem informatycznym, jak i kontrolnym.

Poprawka została przyjęta. Teraz będzie musiała się do niej ustosunkować sejmowa komisja finansów publicznych. 

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr sejmowy 367) – prace w Sejmie