Fiskus otrzyma informacje od dużych firm dotyczące VAT cyklicznie, a nie – jak planowano – na żądanie. Wprowadzenie takiej zmiany w ordynacji podatkowej zaproponował wczoraj poseł PiS Jerzy Gosiewski. Stało się to na posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Rozpatrywano rządowy projekt nowelizacji ordynacji, zakładający wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przy okazji padła propozycja zmiany przepisów o jednolitym pliku kontrolnym, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Od tego dnia duże firmy będą musiały generować plik z danymi z systemu księgowo-finansowego. Będą one dotyczyć siedmiu struktur: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, danych z magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów.
Podobny obowiązek będą miały również pozostałe firmy (nie tylko duże), ale dopiero od 1 lipca 2018 r.