Prezes spółki na kontrakcie menedżerskim wystawia faktury tylko, jeśli sam ponosi ekonomiczne ryzyko działalności i odpowiedzialność wobec osób trzecich – przypomniał NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która odliczyła podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez prezesa zarządu. Była przekonana, że świadczy on usługi na jej rzecz jako niezależny przedsiębiorca.
Naczelnik jednego z warszawskich urzędów skarbowych stwierdził jednak, że menedżer nie świadczył usług w ramach działalności gospodarczej, tylko działalności wykonywanej osobiście, a ta jest wyłączona z VAT. Zażądał więc od spółki zwrotu około miliona złotych podatku naliczonego wraz z odsetkami za zwłokę.