Sama tylko usługa hotelowa, jeśli jest sprzedawana przez biura podróży lub agentów, jest również usługą turystyczną – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. To pierwszy wyrok sądu kasacyjnego, który potwierdza, że biura podróży i agenci, którzy kupują usługi hotelowe, a następnie odsprzedają je klientom bez żadnych dodatkowych atrakcji, mogą opodatkowywać je w uproszczony sposób, licząc VAT od samej tylko marży.

Polecany produkt: VAT 2016 >>>

Wcześniej podobnie orzekały sądy wojewódzkie. Przykładem wczorajsze orzeczenie WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1502/15).
W sprawie rozpatrywanej przez NSA chodziło o spółkę z branży turystycznej, która, oprócz świadczenia typowych usług turystycznych, odsprzedaje również noclegi (bez żadnych atrakcji). Nabywa je za pośrednictwem globalnych dostawców usług turystycznych. Sama natomiast, sprzedając je klientowi, wystawiała fakturę VAT marża.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że to błąd, bo nocleg w hotelu nie jest usługą turystyczną i w związku z tym powinien być opodatkowany na zasadach ogólnych. Klient, który przyjeżdża do hotelu na jedną noc, to gość hotelowy, a nie turysta – stwierdził organ. Wyjaśnił, że nabywane przez spółkę usługi hotelowe mogą być rozliczane na uproszczonych zasadach tylko wtedy, gdy są łączone z innymi atrakcjami.
Spółka się z tym nie zgadzała. Sięgnęła do ustawy o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 196 ze zm.) i wskazała, że pod pojęciem usług turystycznych rozumie ona usługi przewodnickie, hotelarskie i inne świadczone turystom lub odwiedzającym.
Wygrała w WSA w Poznaniu. Sąd powołał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-163/91. TSUE potwierdził, że nie ma przeszkód, aby procedura VAT marża obejmowała też agentów turystycznych i biura podróży, które zapewniają podróżnemu jedynie zakwaterowanie.
Zgodził się z tym NSA. Stwierdził, że fiskus myli się, twierdząc, że usługa turystyczna musi składać się z kilku świadczeń. Dodał, że samo nawet zakwaterowanie nie składa się wyłącznie z noclegu, bo klient czerpie też korzyści z hotelowych atrakcji, położenia obiektu i standardu pokoju.
– Korzyścią płynącą z opodatkowania odsprzedaży usług noclegowych w systemie VAT marża jest zwolnienie odsprzedającego od ciężaru podatku poniesionego przy nabyciu usług noclegowych – wyjaśnia doradca podatkowy Jerzy Kuprianowicz. Zasadniczo bowiem podatek naliczony przez przedsiębiorstwo noclegowe nie podlega odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Pomniejsza natomiast marżę stanowiącą u odsprzedającego biura podstawę opodatkowania VAT.
W tej sytuacji, jeśli nabywana usługa hotelowa wraz z podatkiem VAT kosztuje np. 108 zł (100 zł usługa i 8 zł podatek), to odsprzedający odlicza od swojej ceny, dla potrzeb opodatkowania, całe 108 zł.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 26/15.