Wyjaśnił w niej, jak stosować art. 119 ustawy o VAT, zgodnie z którym biura podróży płacą VAT od marży. To różnica pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić klient za wycieczkę, a wartością poszczególnych usług składających się na nią, pomniejszoną o kwotę podatku. Chodzi o usługi dla bezpośredniej korzyści turysty, takie jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Zdarza się, że cena usług kupionych przez touroperatorów przewyższa w końcowym rozrachunku ich zarobek. Wówczas marża biura jest ujemna. Dotychczas organy podatkowe nie pozwalały uwzględniać jej w rozliczeniu VAT.
Teraz minister na to przyzwala. W interpretacji ogólnej wskazuje, że wprawdzie marżę oblicza się dla każdej usługi oddzielnie, ale z art. 119 ustawy o VAT nie wynika jednoznacznie, że w ten sam sposób trzeba obliczać również kwotę podatku. Dlatego, zdaniem ministra, biura podróży mogą ustalać wysokość daniny od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach świadczonych w danym okresie rozliczeniowym.