Komisja Europejska nie rozpatrzy skargi Zabierzowa w sprawie zwolnienia aeroportu z daniny. To jednak nie koniec batalii samorządowców o milionowe wpływy.
O sprawie Zabierzowa pisaliśmy obszernie w 2015 r., gdy małopolska gmina wniosła skargę do Komisji Europejskiej na nasz kraj (DGP 4/2015 i 31/2015). Problem wynikł z obowiązującego od 1 stycznia 2003 r. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Zwalnia on z daniny budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Po wejściu do UE przepis ten został uznany za zgodny z prawem unijnym środek pomocowy (pismo Komisji Europejskiej do polskiego rządu z 24 kwietnia 2007 r., TREN A.4 MS/cm D(2007) 308701).
Brak notyfikacji