Typowa działalność wytwórcza, z własnych materiałów, jest objęta stawką 5,5 proc., natomiast produkcja z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę – stawką 8,5 proc. – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła producenta betonowych wyrobów budowlanych, takich jak kręgi do studni, kanalizacji, szamb oraz płyty do krycia kręgów. W 2012 r. fiskus ustalił, że produkcja odbywała się tylko na rzecz jednej firmy i z materiałów przez nią powierzonych. Spór sprowadzał się do tego, czy producent powinien więc stosować stawkę 5,5 proc., czy 8,5 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Podatnik uważał, że wytwarzanie elementów betonowych mieści się w definicji działalności wytwórczej objętej stawką 5,5 proc. Powoływał się na art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). W świetle tego przepisu działalnością wytwórczą jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika. Argumentował, że gdyby zajmował się wytwarzaniem elementów betonowych na terenie budowy, to nie byłoby wątpliwości, że są to roboty budowlane objęte stawką 5,5 proc. (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy). Nie zgadzał się z fiskusem, że w przypadku prowadzenia tej samej działalności, ale na terenie zakładu wytwórczego, ryczałt wynosi 8,5 proc. przychodów.
Naczelnik urzędu skarbowego, a następnie dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zwracali natomiast uwagę na to, że podatnik wytwarzał wyroby z materiału powierzonego przez zamawiającego, czego zresztą nie kwestionował. W związku z tym powinien stosować stawkę 8,5 proc., na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i NSA przyznały rację organom podatkowym. Sądy podkreśliły, że umowa podatnika z zamawiającym, kopie faktur VAT, a także zeznania świadka jednoznacznie wskazują, że producent wytwarzał swoje wyroby z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę. Taki sposób prowadzenia działalności odbiega od typowej działalności wytwórczej, w której to zleceniobiorca sam pozyskuje materiały do produkcji i ponosi różnego rodzaju koszty – stwierdziły.
– Dostrzegł to również sam ustawodawca i dlatego typowa działalność wytwórcza jest objęta stawką 5,5 proc., a działalność z materiałów powierzonych (gdzie podatnik ma niższe koszty) jest objęta stawką 8,5 proc. – tłumaczył wczoraj sędzia NSA Bogusław Woźniak.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 3916/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia