Podatnik na ryczałcie nie może świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy tylko w pierwszym roku prowadzonej działalności – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Z pytaniem wystąpił podatnik, który do lipca 2014 r. pracował na etacie. W październiku 2014 r. rozpoczął działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym i w tym miesiącu uzyskał przychód. W 2015 r. zaczął natomiast świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Chciał się upewnić, czy z tego powodu nie utracił prawa do ryczałtu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że w takim wypadku nie ma zastosowania wyłączenie prawa do stosowania ryczałtu, o czym jest mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). Przepis ten dotyczy bowiem podatników rozpoczynających działalność (samodzielnie lub w formie spółki) w sytuacji, gdy podatnik (jeden ze wspólników) w roku rozpoczęcia lub w roku poprzedzającym rozpoczęcie działalności wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres działalności. Tymczasem – jak zwrócił uwagę organ – w 2015 r. podatnik nie rozpoczynał działalności gospodarczej. Natomiast w roku rozpoczęcia działalności (2014 r.) nie świadczył usług byłemu pracodawcy. Dlatego zdaniem organu może skorzystać z opodatkowania ryczałtem.
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 26 lutego 2016 r., nr ITPB1/4511-1168/15/MPŁ