Ministerstwo Finansów zastanawia się nad wprowadzeniem uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania dla podatników o przychodach do 150 tys. zł rocznie – poinformował wczoraj resort. Mógłby to być ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu.
Inną rozważaną przez MF zmianą jest podniesienie progu, powyżej którego podatnik traci prawo do zwolnienia z VAT. Obecnie jest to 150 tys. zł rocznie. Resort bierze pod uwagę 200 tys. zł.
W krajach Unii Europejskiej limit zwolnienia kształtuje się na różnym poziomie. W Polsce w przeliczeniu na euro wynosi on ok. 37 300 euro. W wielu państwach limit ten jest niższy, ale np. we Francji wynosi od 32 900 do 82 200 euro (w zależności od rodzaju działalności), a w Irlandii 37 500 lub 75 000 euro rocznie.