Przedsiębiorca może zbyć bez daniny prywatny samochód wykupiony z leasingu operacyjnego już po upływie pół roku – wyjaśnił minister finansów, zmieniając dwie wcześniejsze interpretacje indywidualne.
W obu sytuacjach auta były wprawdzie wykorzystywane w firmie, ale tylko na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Co prawda po jej zakończeniu przedsiębiorcy wykupywali samochody, ale nie chcieli już dłużej używać ich w biznesie. Fiskus uważał jednak, że samochody te – tak jak każdy inny składnik majątku firmowego – będą mogły być sprzedane bez podatku dopiero po sześciu latach od ich wykupu. Powoływał się na art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Zwracał m.in. uwagę, że w trakcie leasingu podatnicy zaliczają raty leasingowe i wydatki eksploatacyjne do kosztów, a preferencyjne warunki wykupu auta przysługują im jako przedsiębiorcom, a nie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.
Podatniczki, które o to zapytały (pośredniczka ubezpieczeniowa i pielęgniarka), były jednak innego zdania. We wnioskach o interpretację podkreślały, że chodzi o auto prywatne, a takie można sprzedać bez podatku już po upływie pół roku od nabycia. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.
Potwierdził to minister finansów, zmieniając wydane interpretacje. Przyznał, że skoro po zakończeniu leasingu operacyjnego podatniczki nie używały samochodów w działalności gospodarczej i nie wprowadzały ich do firmowych ewidencji, a wykorzystywały je tylko dla celów prywatnych, to mogły sprzedać auta bez podatku już po upływie pół roku. Powołał się także na wyroki m.in. WSA w Gliwicach z 23 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 1028/14, prawomocny) i WSA w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 574/13, nieprawomocny).
Interpretacje ministra finansów z 12 lutego 2016 r., nr DD9.8220.2.57.2016.KZU i DD9.8220.2.58.2016.KZU