Sprzedając nieruchomość, nie można odliczyć wydatków związanych z pozyskaniem finansowania – orzekł NSA.
Sąd potwierdził, że do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć cenę jej nabycia wraz z kosztami aktu notarialnego, bez którego nabycie nie byłoby możliwe. – Do kosztów nie zalicza się natomiast kredytu bankowego, bo ten jest jedynie wydatkiem na pozyskanie środków na nabycie nieruchomości – wyjaśnił NSA.
Sprawa dotyczyła małżonków, którzy sprzedali mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. W związku z tym musieli zapłacić 19-proc. podatek na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
Sądzili jednak, że przychód ze sprzedaży pomniejszą o koszty opłaty notarialnej oraz koszty bankowe związane z zaciągnięciem i spłatą kredytu na zakup mieszkania.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu wyjaśnił im jednak, że mogą odliczyć wyłącznie cenę zakupu nieruchomości wraz z kosztami notarialnymi. Nie pozwolił na uwzględnienie wydatków związanych z zaciągnięciem kredytu.
Podatnicy się z tym nie zgadzali. Powoływali się na art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, który pozwala odliczać koszty nabycia, powiększone o udokumentowane nakłady poczynione w czasie posiadania rzeczy, które zwiększają jej wartość. Twierdzili, że na tej podstawie powinni mieć także prawo odjąć wydatki na kredyt i odsetki od niego.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że koszty związane z kredytem bankowym nie stanowią udokumentowanych kosztów nabycia. – Są jedynie sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości – wyjaśnił. Dodał, że nie można ich też uznać za nakłady zwiększające wartość zbywanej nieruchomości.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł tak samo. Powołał się przy tym na inne wyroki NSA (sygn. akt II FSK 1299/11, II FSK 574/11).
W tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny był również tego samego zdania.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3569/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia