Jeśli faktura została wystawiona, zanim jeszcze rzecz wydano, to już w tym momencie powstaje przychód dla celów podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Chodziło o spółkę, która sprzedawała towary kontrahentom zagranicznym i okazjonalnie krajowym. W każdym przypadku dostawy były realizowane według reguł Incoterms 2010. Faktury były wystawiane zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 106i ustawy o VAT, czyli nie wcześniej niż 30. dnia przed dniem powstania obowiązku podatkowego i nie później niż 15. dnia miesiąca po dokonaniu dostawy. W rezultacie zdarzały się sytuacje, że faktura była wystawiona w innym miesiącu niż dostawa towarów.
W związku z tym spółka miała wątpliwości, w którym momencie powstaje u niej przychód, jeśli nie otrzymując przedpłaty (zaliczki), wystawiła fakturę przed dokonaniem dostawy towarów.
Sądziła, że powstanie on w dacie wydania rzeczy. Data ta oznacza bowiem moment przejścia ryzyka i korzyści związanych z towarem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie podzielił jej zdania (interpretacja nr ILPB3/4510-1-41/15-2/JG). Wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania rzeczy, jednak nie później niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności. W rezultacie przychód powstanie wyłącznie w dniu wystąpienia zdarzeń wskazanych w tym przepisie. Jeśli zdarzeniem najwcześniejszym było wystawienie faktury, to decyduje to o momencie powstania przychodu podatkowego – stwierdził dyrektor izby.
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie podzielił stanowiska spółki. Zgodził się z fiskusem, że moment powstania przychodu zależy od tego, które ze zdarzeń wskazanych w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT wystąpi jako pierwsze.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 1 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1625/15.