Zwolnione z PIT są prezenty z produktów skompletowanych i dostarczonych przez pracodawcę, a nie te, które pracownik wybiera z zarekomendowanych towarów – orzekł NSA.
Chodziło o przekazane pracownikom imienne karty uprawniające do wyboru i odbioru produktów żywnościowych w sieci sklepów, do której należał również pracodawca. Spór dotyczył art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej 380 zł rocznie. Przepis ten wyłącza ze zwolnienia bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary i usługi.
Karty na paczki