Minister finansów nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie objęcia 10-proc. PIT wygranych w loteriach i konkursach przez przedsiębiorców.
Dla prowadzących firmę wygrana w loterii jest przychodem z działalności gospodarczej, a więc powinna być opodatkowana według zasad ogólnych lub stawką liniową – wyjaśnił minister finansów w interpretacjach zmieniających.
Inne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13, II FSK 202/13) i z 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2075/13).
Sąd orzekł, że nie ma znaczenia, czy nagrodę w konkursie otrzyma osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, czy przedsiębiorca, bo art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie zawiera żadnego ograniczenia w tym zakresie. Według NSA w obu wypadkach organizator konkursu powinien potrącić 10-proc. zryczałtowany PIT.
Podobnie stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który wydał korzystną interpretację. Chodziło o wygraną w loterii skierowanej do wszystkich klientów, nie tylko będących przedsiębiorcami. Za zakupy za 250 zł można było dostać kupon, brał udział w losowaniu. Główną nagrodę – samochód – wygrał przedsiębiorca. Sądził, że zapłaci zryczałtowany 10-proc. podatek od wygranej. Tłumaczył przy tym, że nie zamierza wykorzystywać auta w działalności gospodarczej.
Dyrektor katowickiej izby tylko częściowo zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Stwierdził, że wprawdzie przedsiębiorca zapłaci 10-proc. podatek, ale wartość nagrody musi zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności.
Minister finansów zmienił tę interpretację, uznając, że w ogóle nie ma zastosowania w tym wypadku preferencyjna stawka PIT. Bez znaczenia – stwierdził – jest to, że samochód nie będzie przekazany na potrzeby firmy. Tak czy inaczej dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak z działalności gospodarczej – stwierdził minister.
Tak samo uznał w innej zmienionej interpretacji – z 12 lutego 2016 r. Również w tym wypadku chodziło o przedsiębiorcę, który wygrał samochód, z tym że od banku.
Interpretacje zmieniające ministra finansów: z 12 stycznia 2016 r. (nr DD9.8220.2.152.2015.JQP) i z 12 lutego 2016 r. (nr DD9.8220.2.150.2015.JQP).