Jeśli osoba fizyczna bądź firma przekazała darowiznę w minionym roku, przy rozliczeniu rocznym PIT może starać się o zmniejszoną kwotę podatku. Komu przysługuje taka ulga i w jakich przypadkach można z niej skorzystać?

Prawo odpisu darowizny od podatku przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz przedsiębiorcom, którzy za formę opodatkowania przyjęli skalę podatkową (zasady ogólne) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Zmniejszenie wysokości podatku z tytułu przekazania darowizny w roku ubiegłym jest konsekwencją odliczenia wysokości darowizny m.in. od dochodu. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej, nie mogą w żaden sposób zmniejszyć podatku dochodowego dokonując darowizny. Prawo to przysługuje przedsiębiorcom, którzy wybrali formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ograniczenia przy tym rodzaju odliczeń występują także w zakresie przedmiotowym. Nie każdą darowiznę można odpisać od podatku. Ulga ta dotyczy tylko tych darowizn, które zostały przekazane na cele publiczne i społeczne. Beneficjentem muszą być zatem fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe. Darowizna, którą można odliczyć od podatku, może być przeznaczona także na konkretnie wskazane osoby fizyczne (tzw. wpłaty celowe). Darczyńca przeznacza wówczas darowiznę na rzecz danej osoby za pośrednictwem wybranej organizacji.

Ile możemy zyskać?

Jak wskazuje ustawodawca, odliczeniom podlega darowizna, która nie przekracza 6 proc. osiąganego dochodu. Załóżmy, że po odliczeniu nieuniknionych kosztów uzyskania przychodu oraz po odprowadzeniu składek ZUS, podatnik uzyska dochód roczny 60 tysięcy złotych. Bez uwzględnienia przeznaczonej w roku ubiegłym darowizny, musiałby uiścić 10800 zł podatku (z pominięciem kwoty wolnej od podatku). Darowizna nieprzekraczająca 6 proc. wysokości dochodu, w tym przypadku wynosiłaby maksymalnie 3600zł. Wówczas podatnik będzie musiał uiścić 10152 zł daniny od dochodu, od którego odliczona została darowizna. Zatem przy rocznych dochodach o wysokości zbliżonej do 60 tysięcy złotych, odliczyć można nawet 3600 zł (z tytułu darowizny) i zaoszczędzić ponad 600 zł.

Zanim jednak dojdzie do odliczenia darowizny od daniny, podatnik musi wykazać, że taka ulga mu przysługuje. Do tego służy formularz PIT/O.W zaznaniu należy uwzględnić m.in. kwotę przekazanej darowizny i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.
Urząd Skarbowe może weryfikować nasze zeznanie podatkowe przez kolejne 5 lat. Należy więc zachować wszystkie dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych