Klub Kukiz'15 przygotował projekty ustaw, które mają na celu zrównanie wysokości kwoty wolnej PIT, przysługującej parlamentarzystom i pozostałym obywatelom - poinformował lider ugrupowania Paweł Kukiz. Jak ocenił, nie może być tak, że poseł ma 10 razy wyższą kwotę wolną niż inni obywatele.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) powiedział w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że obecnie kwota wolna dla obywateli rozliczających PIT wynosi niewiele ponad trzy tysiące, natomiast kwota wolna od podatku dla posłów i senatorów wynosi ponad 30 tysięcy. Według wyliczeń Kukiz'15, dzięki temu przywilejowi parlamentarzyści zostawiają sobie "w kieszeniach" niemal 3 miliony złotych podatku w skali roku.

Dlatego - poinformował Kukiz - jego klub przygotował dwa alternatywne projekty ustaw. Według pierwszego projektu, "poselska" kwota wolna PIT zostanie obniżona do poziomu kwoty innych obywateli - czyli do 3 tysięcy. Zgodnie z drugim projektem, kwota wolna dla obywateli rozliczających PIT zostanie zwiększona do poziomu "poselskiej " kwoty wolnej - czyli do ponad 30 tysięcy.

Według posłów Kukiz'15, politycy nie chcą podniesienia kwoty wolnej PIT dla obywateli, sami natomiast zagwarantowali sobie preferencyjne opodatkowanie.

Kukiz powołał się na art. 32 konstytucji, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. "W naszej ojczyźnie są równi i równiejsi, ci równi, to obywatele, a ci równiejsi - to politycy" - podkreślił.

"Kukiz'15 przed wyborami, po wyborach i do końca świata będzie mówił, że wszyscy obywatele są równi, polityk ma służyć obywatelom, a nie być ich panem, który wysysa ostatnią kroplę krwi ze swoich ofiar" - powiedział lider Kukiz'15.

Zdaniem wicemarszałka Tyszki, konieczne jest zrównanie opodatkowania pensji parlamentarzystów i obywateli. Jak ocenił, politycy niestety są najbardziej skuteczni, wtedy, kiedy chodzi o obronę ich własnych przywilejów.

Wynagrodzenie posła składa się z uposażenia, które wynosi 9892 zł oraz diety poselskiej - w wysokości 2473 zł - dieta to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie wydatków ponoszonych na wykonywanie mandatu na terenie kraju.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku są m.in. "diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł". Zatem rocznie kwota wolna w przypadku diet posłów wynosi 27 360 zł, a po dodaniu 3 tys. "zwykłej" kwoty wolnej daje to kwotę ponad 30 tys.