Instytucja kultury, która w ramach swojej działalności wydaje nieodpłatnie bilety, nie musi stosować pre- współczynnika – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Chodziło o nowe zasady odliczania VAT obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT). Obecnie przy obliczaniu, jaką część podatku naliczonego można odliczyć od podatku należnego, należy uwzględniać działalność niepodlegającą w ogóle opodatkowaniu (prewspółczynnik).
Reklama
Muzeum chciało się upewnić, czy wymóg ten dotyczy także jego. Wyjaśniło, że oprócz sprzedaży biletów i wynajmu powierzchni (oba rodzaje działalności są opodatkowane) wydaje też bilety gratisowe w „dzień bezpłatny” organizowany na podstawie ustawy o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.). Za darmo wchodzą także dzieci do lat 7.
Muzeum było zdania, że nie ma obowiązku stosowania prewspółczynnika, bo przekazywanie bezpłatnych biletów nie kwalifikuje się do działalności pozostającej poza systemem VAT.
Tego samego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wyjaśnił, że usługi nieodpłatnego wstępu są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a więc są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.