Nowe przepisy dotyczące właściwości organów podatkowych w sprawach VAT obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Ale uwaga: dotyczą też deklaracji za grudzień i za IV kwartał 2015 r.
Z szacunkowych danych zebranych przez DGP w izbach skarbowych wynika, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się właściwość urzędu skarbowego w zakresie VAT dla ok. 150 tys. przedsiębiorców. Prawie 125 tys. spośród nich będzie się rozliczać w innym urzędzie, ale funkcjonującym w ramach tego samego województwa. Ponad 20 tys. podmiotów przejdzie do urzędu znajdującego się w innym regionie.
Obowiązująca od Nowego Roku nowelizacja ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) wprowadziła zasadę, że VAT rozlicza się tam, gdzie podatnik mieszka (osoby fizyczne) lub ma siedzibę (spółki). Dotychczas liczyło się miejsce wykonywania działalności opodatkowanych. Jedynie wtedy, gdy była ona wykonywana na terenie objętym zakresem działania co najmniej dwóch urzędów, właściwy był ten, gdzie podatnik miał miejsce zamieszkania lub siedzibę. Teraz to, co było wyjątkiem, stało się regułą.