Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach testową wersję Jednolitego Pliku Kontrolnego. Podatnikom trudno będzie spełnić nowy standard – uważają eksperci.
Część firm będzie miała taki obowiązek już od 1 lipca 2016 r. Wynika to z obowiązującej już nowelizacji ordynacji podatkowej z 10 września br. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zgodnie z tą ustawą w przyszłym roku nowe obowiązki dotkną każdego przedsiębiorcę, który zatrudnia przynajmniej 250 pracowników oraz jego roczny obrót jest równy bądź wyższy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro. Jeśli dodatkowo prowadzi księgi rachunkowe w formie elektronicznej, to na żądanie fiskusa będzie miał obowiązek przesyłać księgi i dowody podatkowe w określonej formie i strukturze. W tym celu wykorzystywać będzie środki komunikacji elektronicznej bądź informatyczne nośniki danych. Taki sam obowiązek czeka mniejsze firmy od lipca 2018 r. Do tego czasu będą mogły same zdecydować się na korzystanie z Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Fiskus liczy na to, że nowy obowiązek zwiększy efektywność kontroli skarbowych i ułatwi mu dostęp do danych. Kontrole mają być krótsze i tańsze, a firmy oszczędzą czas i miejsce, w którym powinny przechowywać dane na papierze. A to wszystko już w pierwszym roku obowiązywania JPK przełożyć się ma na 200 mln zł dodatkowych wpływów budżetowych.
Przedsiębiorcy i eksperci podatkowi alarmowali, że chociaż Ministerstwo Finansów już dawno uprzedziło zainteresowanych o obowiązku stosowania JPK, to przez dłuższy czas nie podało ani formatu, ani struktury jednolitego pliku. To zaś oznaczało problemy zarówno dla tych, którzy będą z niego korzystać obowiązkowo, jak i tych którzy się na JPK zdecydują. Im dłużej nie znali szczegółów, tym mniej czasu mogli mieć na ewentualne modyfikacje w swoich systemach finansowo-księgowych. Testowa wersja jednolitego pliku zgodnie z zapowiedziami resortu finansów miała być opublikowana na jego stronach w połowie grudnia. Ostatecznie szczegóły poznaliśmy dopiero 23 grudnia.
Siedem struktur
W zaproponowanej testowej wersji JPK składają się z siedmiu struktur.
● Struktura 1 – księgi rachunkowe
● Struktura 2 – wyciągi bankowe
● Struktura 3 – magazyn
● Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży
● Struktura 5 – faktury
● Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
● Struktura 7 – ewidencja przychodów
Jak wyjaśnia Marcin Sidelnik, dyrektor w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC, każda z takich struktur składa się z podobnych elementów, tj. sekcji nagłówkowej, sekcji przeznaczonej merytoryce, oraz sekcji zawierającej sumy kontrolne na potrzeby potwierdzenia ważności pliku. Jego zdaniem rozwiązanie, które zaproponował fiskus, zawiera bardzo szczegółowe informacje, których przynajmniej część nie jest dziś dostępna w stosowanych systemach finansowo-księgowych. Chodzi przykładowo o datę wpływu faktury wymaganą w strukturze dotyczącej tych dokumentów, czy też wymagane w strukturze nr 4 informacje o przebiegu pojazdu nabywanego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Marcin Sidelnik dodaje, że wysoki poziom szczegółowości danych, które zawierają struktury testowego JPK, może utrudnić przedsiębiorcom wypełnianie nowych obowiązków. A z całą pewnością zmusi ich do dokonania odpowiednich modyfikacji.
Przedsiębiorcy, którzy już zapoznali się z testowanym plikiem, mogą złożyć swoje uwagi do 26 stycznia 2016 r. Na wersję ostateczną JPK zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów poczekamy do 1 marca 2016 r.
Jednolity plik powinien być prostszy

Wojciech Michalak konsultant w dziale doradztwa prawnopodatkowego w Deloitte Doradcy Podatkowi sp z.o.o:

Schematy zaproponowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby stosowania JPK wydają się zbyt szczegółowe w zakresie danych, które przedsiębiorcy powinni raportować. Przykładów jest wiele, chociażby konieczność podania wszystkich elementów faktury VAT (jednostka miary, cena jednostkowa, ilość sztuk towaru), jak też wskazanie, czy zaistniały zdarzenia określone w ustawie (art. 106a–106q). Warto, aby ministerstwo pomyślało o uproszczeniu ostatecznej wersji JPK. W innym przypadku przedsiębiorców czekają zmiany w procedurach rejestrowania danych i samych systemach finansowo-księgowych.