Klauzula pozwoli na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawierających elementy zagraniczne, wykorzystywanych zazwyczaj przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku.

"Zastosowanie klauzuli będzie uprawniać organ podatkowy do dokonania wymiaru podatku, bazując na zdarzeniu gospodarczym i adekwatnych do jego osiągnięcia typowych konstrukcjach prawnych, a także do pominięcia tych konstrukcji prawnych, które są sztuczne, nieadekwatne lub zbędne do realizacji zdarzenia i uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego (reklasyfikacja)" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Bezpośrednie skutki finansowe zastosowania klauzuli związane z wydanymi przez Ministra Finansów decyzjami można szacować na 50 mln zł w 2017 r., 100 mln zł w 2018 r. i w latach następnych.

MF liczy jednak na dodatkowe wpływy pośrednie.

"Koszty uzyskania przychodu w CIT w 2013 wyniosły ok. 5,8 bln zł (stawka CIT 19 proc.). Zakładając, że w efekcie zastosowania klauzuli wysokość kosztów uzyskania przychodów tylko w podatku CIT zostanie zmniejszona w granicach 0,12 proc. - 0,5 proc., skutki pośrednie wprowadzenia klauzuli w 2016 r., można szacować minimalnie na 1,3 mld zł, maksymalnie na 5,4 mld zł. W 2017 r. i w latach następnych przy założeniu, że wysokość kosztów zostanie zmniejszona w granicach 0,25 proc. - 1 proc., a stawka podatku i wysokość k.u.p pozostanie na zbliżonym poziomie skutki pośrednie wyniosłyby minimalnie 2,7 mld zł, a maksymalnie 10,87 mld zł" - napisano w osr. (PAP)