"Zastosowanie klauzuli będzie uprawniać organ podatkowy do dokonania wymiaru podatku, bazując na zdarzeniu gospodarczym i adekwatnych do jego osiągnięcia typowych konstrukcjach prawnych, a także do pominięcia tych konstrukcji prawnych, które są sztuczne, nieadekwatne lub zbędne do realizacji zdarzenia i uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego (reklasyfikacja)" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Bezpośrednie skutki finansowe zastosowania klauzuli związane z wydanymi przez Ministra Finansów decyzjami można szacować na 50 mln zł w 2017 r., 100 mln zł w 2018 r. i w latach następnych.

MF liczy jednak na dodatkowe wpływy pośrednie.

"Koszty uzyskania przychodu w CIT w 2013 wyniosły ok. 5,8 bln zł (stawka CIT 19 proc.). Zakładając, że w efekcie zastosowania klauzuli wysokość kosztów uzyskania przychodów tylko w podatku CIT zostanie zmniejszona w granicach 0,12 proc. - 0,5 proc., skutki pośrednie wprowadzenia klauzuli w 2016 r., można szacować minimalnie na 1,3 mld zł, maksymalnie na 5,4 mld zł. W 2017 r. i w latach następnych przy założeniu, że wysokość kosztów zostanie zmniejszona w granicach 0,25 proc. - 1 proc., a stawka podatku i wysokość k.u.p pozostanie na zbliżonym poziomie skutki pośrednie wyniosłyby minimalnie 2,7 mld zł, a maksymalnie 10,87 mld zł" - napisano w osr. (PAP)