Konsolidacja służb skarbowych i celnych to kierunek działań Ministerstwa Finansów – mówił przedstawiciel resortu podczas gali XII Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej.
Uczestnicy gali żywo dyskutowali na temat zmiany, którą w zeszłym tygodniu przyjął parlament. Chodzi o przesunięcie o pół roku rozwiązań przewidzianych w nowej ustawie o administracji podatkowej, takich jak m.in. wprowadzenie asystenta podatnika czy scentralizowanie Krajowej Informacji Podatkowej.
– Minister finansów ocenił, że administracja podatkowa potrzebuje czasu do wdrożenia zmian – wyjaśniał Grzegorz Mróz, zastępca dyrektora departamentu administracji podatkowej MF, w czasie debaty podczas wręczania wyróżnień w XII Rankingu Urzędów Skarbowych.
Na podstawie nowej ustawy i projektowanego rozporządzenia zamierzano utworzyć superurząd do obsługi największych podatników. Miał on zostać wyodrębniony od 1 stycznia 2016 r. z 20 dotychczasowych urzędów wyspecjalizowanych i obsługiwać podatkowe grupy kapitałowe (PGK), banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz wszystkich podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów rocznie.
Grzegorz Mróz przyznał, że resort nie odchodzi od koncepcji urzędów wyspecjalizowanych. Podkreślił jednak, że to, czy będzie to jak obecnie 20 organów, czy spośród nich zostanie wyłoniony jeden o zasięgu krajowym dla największych firm, wymaga dalszych analiz. Podkreślił, że zmiany w administracji podatkowej to nieustający proces. I tak jest również w innych krajach. W planach resortu finansów na 2016 r. jest przygotowanie projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. – Projekt takiej ustawy powstał już 8 lat temu – przypomniał Grzegorz Mróz. Dodał, że zakładał on konsolidację służb celnych i skarbowych. I w tym kierunku będą szły działania resortu – jako te, które mają usprawnić administrację.
Przedstawiciel ministerstwa przyznał jednocześnie, że nie wszystkie rozwiązania zawarte we wcześniejszym projekcie mogą w takim samym kształcie znaleźć się w tworzonej ustawie. – Zmiany w otoczeniu prawnym zaistniałe w tym okresie wymuszają ponowną analizę wcześniejszych propozycji i modyfikację planowanych zapisów – powiedział Grzegorz Mróz.
Po debacie nastąpiło wręczenie nagród. W zestawieniu generalnym najlepsze okazały się: Urząd Skarbowy w Mońkach (mały), US w Lesznie (średni), US w Wadowicach (duży) i II Mazowiecki US w Warszawie (wyspecjalizowany).
Pierwsze miejsce wśród izb skarbowych w zestawieniu generalnym zajęła izba w Białymstoku.
Szczegółowe wyniki rankingu G I-IV