Od stycznia zmienią się przepisy o opodatkowaniu przychodów z nieujawnionych źródeł. To dobrze. Gorzej, że nie precyzują one, co jest wydatkiem podatnika. Na tym tle mogą się pojawić problemy.Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania nieujawnionych przychodów. Ustawodawca został zmuszony do zastąpienia dotychczasowych regulacji innymi, gdyż Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13) słusznie uznał je za naruszające ustawę zasadniczą.