Superurząd i Biuro Krajowej Informacji Podatkowej powstaną co najmniej pół roku później, niż zakładano. PiS chce odroczyć wejście w życie przepisów nowej ustawy o administracji podatkowej.
Nie można jednak wykluczyć, że do tego czasu parlament uchwali projekt nowelizacji ustawy o VAT (autorstwa PiS), który dziś zakłada likwidację interpretacji indywidualnych w sprawach tego podatku.
Według posłów przesunięcie terminu wejścia w życie reformy pozwoli administracji podatkowej lepiej przygotować się do nowych rozwiązań. Nad niektórymi zapewne będzie już czuwać nowy wiceminister finansów Wiesław Jasiński, który będzie również generalnym inspektorem kontroli skarbowej, generalnym inspektorem informacji finansowej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych.
Asystent później
Projekt zakłada też, że przedsiębiorcy, którzy planują rozpocząć działalność, skorzystają z pomocy asystenta podatnika najwcześniej dopiero 1 lipca 2016 r. Nadal natomiast podatnicy będą mogli korzystać z centrów obsługi, w których mogą załatwić sprawy bez względu na miejsce zamieszkania. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 września 2015 r. i nic w tym zakresie się nie zmieni.
Superurząd inaczej
Ministerstwo Finansów nie odchodzi od zamiaru utworzenia superurzędu, ale nie podjęło jeszcze decyzji, kiedy to nastąpi. Jeżeli parlament przegłosuje poselski projekt, to delegacja dla rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie pojawi się dopiero z początkiem lipca.
Mają się również zmienić kryteria, kto miałby podlegać pod superurząd. W resorcie finansów nieoficjalnie mówi się o tym, że dotychczas przyjęto zbyt niskie kryteria i zbyt małe podmioty miały być obsługiwane przez ten organ.
Według planów poprzedniego rządu superurząd miał zostać już od 1 stycznia 2016 r. wyodrębniony z dzisiejszych 20 wyspecjalizowanych urzędów. Od miesięcy przygotowywał się do tej roli Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy. Miały mu podlegać bez względu na właściwość miejscową wszystkie podatkowe grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz wszyscy bez wyjątku podatnicy osiągający co najmniej 50 mln euro przychodów rocznie.
Pozostałym 19 wyspecjalizowanym urzędom miały podlegać banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, a także podatnicy o przychodach co najmniej 3 mln euro rocznie.
Zmiany w KIP
Z projektu wynika, że przesunie się również reforma Krajowej Informacji Podatkowej. Od 1 stycznia 2016 r. z izb skarbowych miało zostać wyodrębnionych pięć biur KIP, a nową strukturą miał zarządzać dyrektor Biura KIP. W celu ujednolicenia interpretacji indywidualnych konkretne ośrodki KIP miały się zajmować poszczególnymi obszarami podatkowymi.
Pierwszy etap tej specjalizacji został już nawet przeprowadzony od 1 lipca 2015 r. Poprzedni minister finansów powołał też pełnomocnika do spraw organizacji biura KIP.
Reforma ma być przesunięta, ale prace nad nią nie zostały wstrzymane.
Zmiana w kierownictwie MF
Nowy wiceminister Wiesław Jasiński jest doktorem nauk prawnych. Od ponad 20 lat związany jest z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Był dyrektorem w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2006 r. pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 2007–2010 były dyrektorem delegatury CBA w Gdańsku. Jednocześnie z resortu została odwołana Agnieszka Królikowska.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu