Celem resortu finansów będzie walka z luką VAT oraz z unikaniem opodatkowania dochodów. Ma powstać projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i złożeń do całkiem nowych przepisów o kontroli skarbowej.
Z opublikowanego planu działań Pawła Szałamachy wynika, że jednym z najistotniejszych celów na przyszły rok ma być wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa. W tym zakresie znalazły się dwa kluczowe zadania, o których mówili dotychczas przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a więc zwalczanie oszustw podatkowych w VAT i zapobieganie unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym. Nacisk zostanie położony na ujawnianie oszustw karuzelowych oraz transakcji z udziałem „znikającego podatnika”. W zakresie podatków dochodowych minister weźmie pod lupę w szczególności stosowanie cen transferowych.
Resort weźmie udział w pracach nad centralną bazą faktur VAT i opracuje projekt nowej ustawy o VAT. Nie wiadomo, czy będzie to ten sam projekt, który od dwóch miesięcy prezentuje PiS na swojej stronie internetowej, czy całkiem nowy. Z zapowiedzi przedstawicieli partii rządzącej wynikało dotychczas, że walce z nadużyciami VAT ma służyć m.in. likwidacja odwrotnego obciążenia, upowszechnienie solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy za VAT oraz system podzielonej płatności (split payment).