Firma może odliczyć potrącony za granicą podatek u źródła tylko według wyliczonej proporcji – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadała spółka budowlana działająca na terenie całej Europy. Jej kontrahenci, jeszcze przed wypłatą wynagrodzenia, pomniejszali je o kwotę zryczałtowanego podatku u źródła. Spółka mogła go odliczyć od dochodu, zgodnie z art. 20 ust. 1 i 20 ust. 6 ustawy o CIT. Z przepisów wynika, że kwota takiego potrącenia nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed odliczeniem, która proporcjonalnie przypada na zagraniczny dochód.
W tym celu spółka najpierw ustalała podatek od sumy dochodów krajowych i zagranicznych, stosując przy tym 19-proc. stawkę CIT. Następnie tak wyliczony podatek od łącznych dochodów mnożyła przez swój dochód z zagranicy i dzieliła przez dochód łączny.
Dyrektor katowickiej izby potwierdził, że taki sposób wyliczeń jest prawidłowy. Spółka może odliczyć całą kwotę zagranicznego podatku, jeżeli limit odliczenia będzie większy lub równy sumie faktycznie pobranego podatkowi u źródła. W innym wypadku może potrącić tylko część podatku pobranego w obcym państwie.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 6 listopada 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-456/15/BG.