Wykupienie prywatnej opieki zdrowotnej pracownikom oraz osobom im bliskim może pomniejszyć przychody pracodawcy – przyznał dyrektor katowickiej izby.
Jego zdaniem taki krok przełoży się na lepszą atmosferę w firmie i zmniejszy niebezpieczeństwo absencji chorobowej pracowników. Nic w tym zakresie nie zmieni też to, że z darmowej opieki zdrowotnej skorzystają osoby bliskie pracownikom.
Pytanie zadała spółka zajmująca się handlem internetowym. Zatrudniała wielu wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy przygotowywali jej np. niezbędne programy informatyczne. Spółka chciała związać swoich podwładnych ściślej z firmą i zminimalizować niebezpieczeństwo ich absencji chorobowej. Wykupiła w tym celu pakiety medyczne, z których mogli korzystać zarówno zatrudnieni, jak i osoby z nimi blisko związane (rodzina, partnerzy życiowi). Liczyła, że w ten sposób zwiększy lojalność zatrudnionych. Wartość takiego pakietu była zaliczana do przychodów pracowników i potrącano od niej zaliczki na PIT. Zdaniem spółki odpowiednio wydatki na zakup rodzinnych pakietów medycznych powinny być też jej kosztami podatkowymi. Uważała, że nie ma przy tym znaczenia, że korzystać będą z nich także osoby niezatrudnione w firmie. Pracownicy docenią bowiem taki krok swojego pracodawcy, to przełoży się na lepszą atmosferę i w konsekwencji wyższe przychody spółki – argumentowała.